Beskrivning av grupper


Grupp              

Beskrivning                        

Ålder    

Elins jumppa Vi tränar både styrka och kondition. Vuxen
Barnjumppa Vi tränar koordination, leker och använder olika redskap, t.ex. bollar och ärtpåsar. 5-6 år
7-8 år
FoB Vuxen som tillsammans med sitt barn leker och har roligt. 2-4 år
Redskapsgymnastik Vi lär oss grunderna och bekantar oss bl.a. med olika redskap. 7-13 år


Vänligen respektera åldersindelningen inom grupperna.