Hur skall jag göra om jag vill deltaga i en kurs?
 


Ingen förhandsanmälning krävs utan det är bara att komma på angiven plats vid rätt tidpunkt
så ryms man med. Inga antalsrestriktioner!

Barngrupperna är indelade i åldersklasser och ledarna önskar att dessa åldersangivelser följs
så att barn med samma mognadsgrad grupperas tillsammans. Detta för att alla skall trivas och 
få det bästa möjliga ut av kursen.