Gf Balans styrelse 2018-2019

Ordförande Elin Nordling  044 30 81 811
Sekreterare Sabina Östman  
Kassör Lisa Backman-Jansson  050 52 32 973
Marknadsföringsansvarig Carin Backman  
Ledarkoordinator Maria Thors  
Medlemmar Christine Majabacka
Katrin Haga-Jönnfors
Maria Heinull
Terese Grannas
Malin Kullström