Kort historik


Gymnastikföreningen Balans grundades hösten 1989 av några småbarnsmammor som tyckte att det
saknades gymnastikverksamhet för barn i Vörå. Redan från början har föreningen strävat efter att
erbjuda gymnastikgrupper med varierat innehåll för alla åldrar.

Idag är det totalt närmare  220  deltagare i våra gymnastikgrupper.
GF Balans ordnar gruppverksamhet för allt från småttingar (barnvagnsrally), barn, tonåringar till vuxna. 

En av föreningens målsättningar är att ha deltagare i den finlandssvenska gymnastikfesten, som FSG 
ordnar vart fjärde år.


Välkommen med i GF Balans!